onsdag 7 september 2016

Stambyte

Stambyte på ett friskt träd?
Men stambyte på ett dåligt träd då?
Nej det funkar inte heller.

Men nu skall vi ha stambyte i våra 10 hus på
Prästslätten.
Mmmm.

Vi har alla mycket olika standard i våra lägenheter.
En del har renoverat till topps.
Andra har inte gjort något sedan husen byggdes.
Ja vi är alla olika människor.
Men
Stambyte bör vi göra för att det gamla börjar läcka.


Jag har hittat bra information på nätet här.
hos
Fastighetsägarna

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar i föreningen är 5 700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län. Fastighetsägarna Stockholm Box 12871 • 112 98 Stockholm • Alströmergatan 14 Tel 08-617 75 00 • E-post info@stofast.se www.fastighetsagarna.se (välj Stockholm) SBC är Sveriges största intresse- och serviceorganisation för bostadsrätter med cirka 6 000 bostadsrättsföreningar och 20 000 bosparare som medlemmar i hela Sverige. I SBCs medlemsföreningar finns drygt 220 000 hushåll. Bostadsrättsorganisationen SBC Box 1353 • 111 83 Stockholm • Luntmakargatan 46 Tel 08-501 150 00 • E-post info@sbc.se www.sbc.se


Kopierat
Bättre projekt! 
En typisk ordförande i en bostadsrättsförening är drygt femtio år, arbetar heltid och har elva års erfarenhet av styrelsearbete. Ungefär var fjärde är en kvinna. Det visar en undersökning som Demoskop gjorde under hösten 2008. Elva år är en lång tid! Det tyder på att det är både roligt och intressant med styrelsearbete annars skulle man nog inte orka, speciellt om man också arbetar heltid. Att det är ett givande uppdrag stämmer väl överens med den uppfattning som vi har, i och med alla våra dagliga kontakter med styrelsemedlemmar i olika bostadsrättsföreningar. 

Vi vet också att det är motigt ibland. Lagstiftningen ställer stora krav på alla fastighetsägare och det finns inga lättnader för en styrelse som verkar på sin fritid jämfört med ett fastighetsförvaltande företag. Blir det dessutom dags för ett större bygg- eller underhållsprojekt landar en mängd frågor av olika karaktär på styrelsens bord. I våra båda organisationer möter vi alltför ofta styrelsearbetets baksida. 

Många gånger är det i samband med att ett större projekt har inletts i fastigheten – stambyte, vindsrenovering eller balkongbygge – och orsakat missnöje och tvister, antingen med boende i huset eller med entreprenören. När något redan har gått fel är det oftast svårare för oss att hjälpa till. Misstag har begåtts, ord står mot ord och dokumentationen är bristfällig. Utifrån våra samlade erfarenheter har Fastighetsägarna Stockholm och bostadsrättsorganisationen SBC gemensamt tagit fram denna handbok för styrelsen för att visa på alla de moment som ingår i ett renoverings-, ombyggnads och tillbyggnadsprojekt. 

Vi vill poängtera att projekt av den här typen ställer stora krav, både på kompetens och tillgänglig tid. Därför vill vi ge ett enda råd – ta kunnig hjälp! Och gör det direkt från planeringsfasen. Med rätt stöd lotsas projektet genom såväl den interna demokratiska processen i föreningen som myndighetskrav, upphandling och löpande kontakter med entreprenören utan att stöta på grynnor som gömmer sig strax under vattenytan. Innan du börjar, slå gärna en signal till oss och berätta vad som planeras i ditt hus. 
Våra organisationers breda kompetens står till medlemmarnas förfogande.
Mycket intressant att läsa

Men jag kommer inte att kopiera hela detta utan här
kommer länken att gå in och läsa vidare om detta.

Och så har jag en länk till min gamla blogg om 
Karlshamnshus på Prästslätten
klicka

I övrigt så har jag många intressanta bloggar.
klicka 

klickaPolitik
För alla som tycker om bra musikVad händer i Sverige nu?
Roliga minnen från förr?
Blandade bilder från år 2007
som handla om Blekinge
Jag har en blogg om sjukdomarKolla på min blogg om
Långtradare


Gammal svensk musik
kan man lyssna påMera kommer senare
Thore